Belo Horizonte cz. II Mirante do Mangabeiras.

P1120479Punkt widokowy w Belo Horizonte. Jeden z najbardziej ekscytujących miejsc w tym mieście. Wiele Brazylijskich miast posiada drapacze chmur, jak również wieże i punkty widokowe.

W Belo Horizonte jest troszeczkę inaczej, tutaj w tym mieście punkty widokowe są położone w środowisku naturalnym, czyli parki bądź wzgórza widokowe. Mirante do Mangabeiras położony jest pomiędzy czterema wzgórzami, gdzie usadowione są altanki dla tych którzy lubią kontemplować  piękne horyzonty. Dosłownie widzi się szczegóły miasta. Ten park jest pod ochroną środowiska. Znajduje się za pałacem Gubernatora miasta BH. Również punkt widokowy posiada dwa drewniane pomosty – które dają gościom wspaniały widok na część miasta i Parque das Mangabeiras. Podczas spaceru w tym pięknym parku, zapoznałam kilku sympatycznych znajomych,  chyba to są mrówkojady, małe zwierzątka żyjące w tym parku. Przepraszam ale nie pamiętam nazwy tych zwierząt. Może wy znacie nazwę tego zwierzątka? Czekam na podpowiedź. 😀P112045812622073_856543941145945_5711074726771758698_o

Widok z pomostu drewnianego jest ujmujący. Jaką siłę, wiedzę i idee ma człowiek by wokół wzgórz postawić tak cudowne miasto, jakim jest Belo Horizonte. Miasto te zostało zaprojektowane ok 200 lat temu, może krócej, i nadal się poszerza, rozciąga. Region, gdzie aktualnie mieszkam Buritis jest nowo powstałym sąsiedztwem.

Rzeczywiście przy tak cudnym horyzontem, jakie rozprzestrzenia się z punktu, można dumać, filozofować czy po prostu marzyć!

 

English version:

Lookout Belo Horizonte. One of the most exciting places in the city. Many Brazilian cities have skyscrapers, as well as towers and viewpoints.

In Belo Horizonte it is a little bit different, here in this town viewpoints are situated in a natural environment, ie parks or hill. Mirante do Mangabeiras is located between four hills, where are seated pavilions for those who like to contemplate the beautiful horizons.

Literally sees the details of the city. This park is under the protection of the environment. Located behind the palace of the Governor of the city BH. Also viewpoint has two wooden bridges – which give guests a spectacular view of the part of the city and the Parque das Mangabeiras.

While walking in this beautiful park, I had met a few sympathetic friends, unless they are anteater, small animals that live in this park. I’m sorry but I can not remember the names of these animals. Maybe you know the name of the animals? I am waiting for a hint. : D

View from the wooden bridge is endearing. What the power, knowledge and ideas has a human to build around the hills so wonderful town, which is Belo Horizonte. These city is designed around 200 years ago, maybe less, and still expanding, extends. Region, where I currently live Buritis is a newly formed neighborhood.

Actually with such a wondrous horizon that spreads from the point you can ponder, philosophizing or simply a dreaming!

3 replies to “Belo Horizonte cz. II Mirante do Mangabeiras.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

KMACISIA

Nasze pasje, nasze świadectwa

Jesusluvsall's Blog

This Blog is about my faith in Jesus and trying serve others

Polish - Workbooks

Polish exercise book

Cooking Without Limits

Food Photography & Recipes

Analog anecdotes

We shoot film. Me and my Minoltas.

The Happy Hermit

Hot-shot lawyer turned hitchhiking hobo.

cookingforthetimechallenged

Fast, easy, all natural, healthy, kosher cooking

Ah dad...

I need the funny because they're teenagers now

Enchanted Forests

This Blog is about discovering the magic of forests in every aspect of life from a small plant in a metropolis to the forests themselves

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star