Easy rider beer Belo Horizonte

Dzisiaj co nie co o kulturze picia. Bar “Easy rider beer” w Belo Horizonte cieszy się dużą popularnością. Styl Harley to nie tylko motocykle to styl bycia. I taki klimat właśnie odnajdziemy w barze “Easy rider beer”. Możesz być bankowcem, lekarzem czy pracować w  korporacji. Ale jest taki jeden dzień w tygodniu gdzie po prostu zakładasz skórzane spodnie, zakręcasz na głowie bandanę i stajesz się autentycznym, amerykańskim harleyowcem. A przystanek właśnie robisz sobie tutaj w ciepłej, egzotycznej Brazylii, w barze “Easy rider beer”.

Zainspirowany życiem motocyklistów, oto przychodzi “Easy Rider beer”, dla miłośników dwóch kółek i nie tylko mają tutaj ekskluzywną przestrzeń, gdzie można wypić dobrego drinka, zjeść szaszłyki i posłuchać dobrej jakość muzyki!

Dla tych, którzy liczą swoje finanse. Nie będę się tutaj szczegółowo rozwijać na temat cen w barze. Uważam, że zdjęcia zrobione karcie menu, rozmyją wszelkie pytania.

Można tutaj się poczuć jak w prawdziwym amerykańskim motocyklowym stylu.

Oczywiście bez najmniejszego problemu ten bar może odwiedzić każdy z nas. Nie musisz być fanem dwóch kółek, nie musisz nosić skóry z napisem “four wheels move the body, two wheels move a soul”. Jeśli po prostu chcesz poznać inny styl życia, zobaczyć ciekawe motocykle, a czasem nawet samochody. Lubisz wyszukane gatunki piwa, albo najprościej chcesz się gdzieś wybrać z  przyjaciółmi i dobrze spędzić czas, to tutaj możesz to zrobić!

Bardzo popularne w barach w Brazylii są występy lokalnych zespołów. “Easy rider beer” ma zaszczyt zapraszać  zespół “Trem de ferro”. Ich styl muzyki to Blues Rock NAJLEPSZY w wersji ELECTRO ACOUSTIC: Julian Polikarp-gitara i wokal, Edinho Trinity-gitara, harmonijka i głos, Rafael Penaforte-perkusja.

Brazylijczycy są fanami dobrego ale przedewszystkim mega zimnego piwa. Lubią przysmaki z grilla, dlatego w barach bardzo popularne są szaszłyki. Klimat niekończących się wakacji z piwem w ręku i unoszącym się zapachem grillowanych przysmaków gwarantowany w Brazylii.

Zapraszam do obejrzenia galerii ze zdjęciami. (pod wersją angielską)  🙂

English version:

Today, I am going to show you culture of drinking. Bar “Easy rider beer” in Belo Horizonte is very popular. Harley Style is not just a motorcycle lifestyle it is kind of lifestyle. This atmosphere you can find easily in the bar “Easy rider beer.” You can be rat corp, a doctor, judge. Although there is one day a week where you just dress up leather pants and you become authentic American Harley style. The next stop where you’re going to stay is warm, exotic country Brazil, and exactly here in the bar “Easy rider beer.”

Inspired by the life of motorcyclists, here comes the “Easy Rider beer”, for lovers of two wheels and not only. Here they have an exclusive space where you can enjoy a good drink, eat skewers and listen to good quality music!

For those who count their finances. I will not put here details of prices. I think that photos I have taken to menu, washed away all the questions.

Here you can feel like a real American-style motorcycle.

Of course without any problem the bar can visit any of us. You do not have to be a fan of two wheels, you do not have to wear leather with the quotes “four wheels move the body, two wheels move the soul.” If you simply want to explore a different lifestyle, see interesting motorcycles, and sometimes even cars. You like fancy beers, or even most simply, you want spend time with friends and have a good time, then here you are!

It is very popular in bars, in Brazil are performances by local bands. “Easy rider beer” has the privilege to invite to climatic concert band “Trem de ferro”. Their style of music is Blues Rock return in the BEST version ELECTRO ACOUSTIC: Julian Polycarp guitar and vocals, Edinho Trinity guitar, harmonica and voice, Rafael Penaforte-drums.

Brazilians are fans of good and (the most important point) cold beer. They liked grilled food, in the bars are very popular skewers. Climate endless holiday with a beer in hand and the smell of the barbecue guaranteed.

Have a look at the gallery of photos. 🙂

3 replies to “Easy rider beer Belo Horizonte

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

KMACISIA

Nasze pasje, nasze świadectwa

Jesusluvsall's Blog

This Blog is about my faith in Jesus and trying serve others

Polish - Workbooks

Polish exercise book

Cooking Without Limits

Food Photography & Recipes

Analog anecdotes

We shoot film. Me and my Minoltas.

The Happy Hermit

Hot-shot lawyer turned hitchhiking hobo.

cookingforthetimechallenged

Fast, easy, all natural, healthy, kosher cooking

Ah dad...

I need the funny because they're teenagers now

Enchanted Forests

This Blog is about discovering the magic of forests in every aspect of life from a small plant in a metropolis to the forests themselves

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star