Topo do Mundo – Minas Gerais

Brazylia słynie z niewyobrażalnie bogatych złóż surowców i minerałów. Mogłaby by być jednym z najbogatszych państw na świecie. No ale na wzgląd na nieudolną politykę państwa Brazylia jest w czołówce państw skorumpowanych na świecie, mieści się w pierwszej setce.

Pomijając te fakty, powrócimy do bogactw jakie kryją się w Brazylii.

Skupię się głównie na stanie Minas Gerias, gdyż  w tym regionie spędziłam najwięcej czasu. W stanie Minas Gerais występują kamienie szlachetne i półszlachetne (topazy, ametysty, opale, akwamaryny, turmaliny, szmaragdy).

Brazylia jest największym dostawcą kamieni półszlachetnych na rynek światowy.

Złoto tak bardzo pożądane, najwięcej tego szlachetnego surowca jest w Minas Gerais, dokładnie w okolicy Ouro Preto. Dodatkowo wydobywana jest platyna w tym regionie.

Ogromne złoża rudy żelaza posiadają regiony Minas Gerais i Para w Brazylii.

Ruda żelaza w Minas Gerais występuje w bardzo bogatych złożach hematytowych.

Topo do Mundo to część turystyczna, gdzie można zachwycać się przepięknymi krajobrazami. Podziwiać paralotniarzy. Pochodzić po górach pokryte żelazem. Te góry mają kolor rudy, co nadaje im oszałamiającego wyglądu. I wspólnie spędzić czas z rodziną. 🙂

Zapraszam do galerii, która znajduje się pod wersją angielską.  

English version:

Brazil is famous for incredibly rich deposits of raw materials and minerals. Brazil could be one of the richest countries in the world.

Well, but for the inept of national policy, Brazil is at the forefront of corrupt countries in the world, I could say that it leads on the list. It located in the first hundred countries.

Leaving aside these facts, we return to the wealth that cover up in Brazil.

I focus mainly on the state of Minas Gerias, because in this region I spent most of the time. In the state of Minas Gerais are precious stones and semi-precious stones (topazes, amethysts, opals, aquamarines, tourmalines, emeralds).

Brazil is the largest supplier of semi-precious stone onto the world market.

Gold so much desirable, most of this precious raw material was in Minas Gerais, exactly in the area of Ouro Preto. Additionally they are bring out platinum. The gold was taken by Portuguese to Portugal on the colonial time.

Huge deposits of iron ore have regions of Minas Gerais and Para in Brazil.

Topo do Mundo is part of the tourists place, where you can admire the magnificent scenery. Admire paragliders. You can walk in the mountains covered with iron. These mountains have a color of red, giving them a stunning look.

The most important is spend time together with family 🙂

Look at the photo gallery

One reply to “Topo do Mundo – Minas Gerais

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

KMACISIA

Nasze pasje, nasze świadectwa

Jesusluvsall's Blog

This Blog is about my faith in Jesus and trying serve others

Polish - Workbooks

Polish exercise book

Cooking Without Limits

Food Photography & Recipes

Analog anecdotes

We shoot film. Me and my Minoltas.

The Happy Hermit

Hot-shot lawyer turned hitchhiking hobo.

cookingforthetimechallenged

Fast, easy, all natural, healthy, kosher cooking

Ah dad...

I need the funny because they're teenagers now

Enchanted Forests

This Blog is about discovering the magic of forests in every aspect of life from a small plant in a metropolis to the forests themselves

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star