Kilka dni przed karnawałem / A few days before carnival

Brazylia kojarzy nam się z czym? Pierwsze co mi przychodzi do głowy to karnawał… tak, karnawał to symbol Brazylii. Tutaj organizowane są największe imprezy karnawałowe na świecie.  W Rio de Janeiro na jednej słynnej ulicy  Sambodromie odbywają się pokazy najlepszych szkół samby, które rywalizują o pierwsze miejsce, aby zostać szkołą roku do następnego karnawału.

a2
carniaval time in Rio de Janeiro / Czas karnawału w Rio de Janeiro

 

Tymczasem powórcę do czasu kilka dni przed karnawałem. Belo Horizonte – czuć już chillout, więcej ludzi na ulicach, w barach, pubach. Atmosfera robi się gęsta, każdy rozmawia o karnawale, gdzie go spędzi w tym roku, jak się ubierze, o muzycznych hitach itp.

Lubię taki klimat, bo widać, że ludzie zaczynają się bardziej integrować, łączyć.. .

Widać to nawet w najmniejszych, gronach przyjaciół czy rodzin (chociaż nie wiem, czy można nazwać tutaj w Brazylii  grona przyjaciół  “małymi”, bo  tutaj każdy lubi spotykać się w pokaźnych grupach).

Przyjaciele mojego chłopaka zaczynają organizować wydarzenia na Facebook’u i zapraszać siebie nawzajem na różne tematyczne imprezy. Więc i my wybraliśmy się na niejedną taką imprezę, by zainicjować karnawał, jeszcze przed jego oficjalnym rozpoczęciem.

W środku tygodnia, wieczorem zbieramy się na jedną z takich imprez. Naturalnie, na takiej imprezie nie może zabraknąć polskiego alkoholu hahah … jeszcze zostały mi dwie 0,5l Wyborowej, które wzięłam ze sobą w podróż, w jedną stronę hehe.  Niewątpliwie, polski alkohol jest uwielbiany na każdym zakątku kuli ziemskiej.

a3
trochę komercyjnie ale smakowała Brazylijczykom / a littlle bit comercy but Brazillians liked a lot

Jedna z imprez przedkarnawałowych, którą chcę tutaj opisać, zaczeła się w centrum  BH, na placu, gdzie znajdowały sie knajpy, bary, puby itp. Było to dość spore miejsce, ze stolikami na środku placu, które przynależały, do tych knajp wokół.

Tłoczno, haotycznie, pełno ludzi bawiących się przy muzyce grającej przez lokalne zespoły. Wieczór był przesympatyczny, pogoda o 21:00 była bardzo ciepła, przyjemny ciepły wiatr poruszał moje włosy, niebo było bezchmurne. Cudowny czas na spotkania pod gołym niebem.

a5
Savassi, Belo Horizonte

Udało mi się posmakować (nie pierwszy raz) typowy brazylijski koktajl alkoholowy Caipirinha, na bazie alkoholu z trzciny cukrowej, zwanego cachaça. Dodatkowo z limonką, łyżeczką brązowego cukru i kruszonego lodu. Ma bardzo intensywny, ostry zapach alkoholu, pomimo składnika jakim był cukier. Uwielbiam ten drink! Świetnie komponuje się posmak tego cierpkiego, owocowego trunku (podobnego w smaku do tequlii, czy rumu) z limonką  i cukrem, a lód chłodzi ten ognisty posmak. Po jednym takim drinku, humorek się poprawia. 🙂

a4
Caipirinha najlepszy kotktajl alkoholowy / Caipirinha the best ever drink

Powracając do imprezy. Po posiadówie na placu, gdzie spotkaliśmy się z przyjaciółmi, poszliśmy do pobliskiego klubu. Nie pamiętam nazwy tego klubu, ale nie ma nic do stracenia, bo nie jest to klub, który jest warty szczególnej wizyty.

Amianowicie, przed klubem był dość spory tłum. W kolejce czekały moje dwie kumpele Amanda i Evelin – Brazylijiki – które studiowały ze mną na Węgrzech, w Eger. Boskie uczucie, spotkać dwie osoby, z którymi spędziłam wspaniałe chwilę w Eger, po drugiej stronie kuli ziemskiej.

635896679905511810
Z przyjaciółmi Amanda, Evelin i moim ukochanym Filippo / With friends Amanda and Evelin and my lovely Filippo
635896694701983017
Evelin with her sweet heart sharing pic on public media / Evelin ze wspaniałym sercem, zdjęcie na jednym ze stron publocznych 🙂

Wskazówka dla turystów, ale to zapewne jest logiczne, że zawsze trzeba mieć przy sobie dokument indentyfikacyjny tj, paszport. Przed wejściem do klubu, standardowa procedura indetyfikacji zdjęcia z twoją aktualną posturą 😀 i wjazd do klubu.

Jak już wspomniałam klub nie zrobił na mnie wrażenia “WooW – musisz tam być”. Typowy klub z barem, parkietem i djdżejką.  Przed wejściem na parkiet, była kotara, która oddzielała hall przed parkietem.  Ściany w klubie koloru czarnego, oświetlone niebieskim reflektorem. Tłum na parkiecie, przy barze już nie wspomnę … . Muzyka typowo klubowa, standard kultury masowej, dodatkowo, kilka utworów “hitów” brazylijskich w zanadrzu.

Pomimo to, jak jest wspaniałe towarzystko, to zabawa jest zawsze udana.  🙂

Wiem,  wiem, może spodziewaliście się tutaj jakiegoś szału typu “Karnawał w rytmach samby” ale tematem tej imprezy było “spotkanie przyjaciół po latach”.

P.S.

Pozdrawiam moich wszystkich przyjaciół. :*

English version:

What is the first impression about something associate with Brazil? The first thing that comes to mind is the carnival … yes, the carnival is the symbol of Brazil. Here are the largest carnival events in the world. In Rio de Janeiro, on one of famous Sambodrome street,  there show all the samba’s schools that compete for the top spot to become the school of the year to the next carnival.

a2
carniaval time in Rio de Janeiro / Czas karnawału w Rio de Janeiro

Meanwhile, I return a few days before carnival. Belo Horizonte – already feel the chill, more people on the streets, in bars, pubs. The atmosphere gets warm, everyone talks about the carnival, what they wear, about music hits, or where they will spend this time etc.

I like that kind of climate because you can see that people are stay in the close community.

You can see that even in a small group of friends or families (but I am not sure to call group’s of friend “small” because here in Brazil they like to me with a big ones groups).

My boyfriend’s friends get start to organizing the events on Facebook and invited all each others for a different kind of parties. So then we joined for a no one party to initiate the carnival before official time.

In the middle of week, in the evening gets up your ass and go to the party. Naturally, the party can’t be happen without Polish Vodka hhahaha …. I still had a two bottles of Wyborowa, I took it with me to Brazil. That’s sure all people from whole the world like so much Polish alcohol.

a3
trochę komercyjnie ale smakowała Brazylijczykom / a littlle bit comercy but Brazillians liked a lot

I would like to described one of several parties that I joined.  In the center of BH, on the square, where there have been a lot of pubs, bars, quite wide place, with seats and tables on the middle of square.

Crowded of people, chaotic place with a great music played by local bands. This evening was likable, the weather was worm at 9 pm. The warm and pleasant wind blew with my hair.  The sky was  clear. The wonderful time for a meeting under the open sky.

a5
Savassi, Belo Horizonte

I  tasted (not for the first time) a typical Brazilian drink Caipirinha, based on cane alcohol, called cachaça.  Plus lime, a teaspoon of brown sugar and crushed ice. It has a very intense, sharp smell of alcohol, despite the ingredient that was sugar. I love this drink! The taste of this sour, fruity alcohol (similar in taste to tequila or rum) with lime and sugar is great, and the ice cools the fiery aftertaste. After one such drink, the humor gets better. 🙂

 

a4
Caipirinha najlepszy kotktajl alkoholowy / Caipirinha the best ever drink

Back to the topic. Once in the square where we met our friends, we went to a nearby club. I do not remember the name of this club but there is nothing to lose because it is not a club that is worth for a special visit.

Namely, in front of the club was quite a large crowd. I met there my two friends Amanda and Evelin – Brazilians – who had studied with me in Hungary, in Eger. Such a wonderful feeling, meet two people with whom I spent a wonderful time in Eger, on the other side of the globe.

635896679905511810
Z przyjaciółmi Amanda, Evelin i moim ukochanym Filippo / With friends Amanda and Evelin and my lovely Filippo
635896694701983017
Evelin with her sweet heart sharing pic on public media / Evelin ze wspaniałym sercem, zdjęcie na jednym ze stron publocznych 🙂

A tip for tourists, but it is probably logical to always have an ID document like a passport. Before entering the club, a standard procedure for identifying a photo with your current posture: D and get in to the club.

 

As I mentioned the club did not impress me “WooW – you have to be there”. Typical club with bar, dance floor. Before entrance to the dance floor, there was a catwalk that separated the hall from the parquet floor. In the club the walls have a black color, lit by a blue reflector. Crowds on the dance floor, at the bar I will not mention …. Classical music, a mass culture standard, plus a few Brazilian hits in the bucket.

In spite that, with the great company, the fun is always good. 🙂

I know, I know, you might have been expecting some kind of “carnival with the rhythm of samba” here, but the topic of this event was “meeting friends years later.”

P.S.

Greeting for all my friends :*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

KMACISIA

Nasze pasje, nasze świadectwa

Jesusluvsall's Blog

This Blog is about my faith in Jesus and trying serve others

Polish - Workbooks

Polish exercise book

Cooking Without Limits

Food Photography & Recipes

Analog anecdotes

We shoot film. Me and my Minoltas.

The Happy Hermit

Hot-shot lawyer turned hitchhiking hobo.

cookingforthetimechallenged

Fast, easy, all natural, healthy, kosher cooking

Ah dad...

I need the funny because they're teenagers now

Enchanted Forests

This Blog is about discovering the magic of forests in every aspect of life from a small plant in a metropolis to the forests themselves

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star