Jeszcze kilka dni przed karnawałem cz. II / Few days before carnival part II

English version under Polish. 🙂

Wprost nie do uwierzenia, zobaczcie na tych kilku filmikach, jak wyglądają ulice dosłownie pięć dni przed karnawałem. Ludzie zaczynają wielką imprezę z wielkim “before party”.

635897958148014945

Na tych filmikach dosłownie roi się od ludzi świętujących karnawał. Jest to jedna z niewielkich ulic, nie jestem pewna czy w regionie Buritis, czy też obok , w mieście Belo Horizonte, w stanie Minas Gerais.

Pełno kolorowych ludzi, przebranych za różne postacie z kreskówek, czy też ubrani w błyszczące stroje, z połyskującymi akcesoriami, kwiaty we włosach, mocny makijaż. Dosłownie musi być wesoło i kolorowo! Karnawał musi być bajeczny!

Muzyka brazylijska, to nierozłączne elementy  folklorystyczne i współczesne. Przy śpiewaniu akompaniuje gra na bębnach i klaskanie oraz taniec, to są nierozłączne części muzyki afrobrazylijskiej.

Samba, która stała się królową karnawału. Samba powstała od Batuque był to taniec brazylijski pochodzący od  rdzennych tańców murzyńskiej ludności Brazylii: jongo, pochodzącej z Angoli semby i lundú. Batuque tańczono przy akompaniamencie bębnów.

Radość, wyzwolenie, szacunek i miłość! Klimat tejże imprezy jest wręcz nie do opisania, gdyż emocje i atmosfera wychodzą ponad stan umysłu!

filmiki pod wersją angielską 🙂

ENGLISH version:

Impossible to believe, but you can see on these few videos, how do the streets look like literally five days before the carnival. People start a big party with a huge “before party”.

These videos are basically  swarming around people celebrating the carnival. This is one of the small streets, I am not sure, if it was in the Buritis region or one of neighborhood, in the city of Belo Horizonte, in the state of Minas Gerais.

Full of colorful people, dressed up for various cartoon characters, or dressed in shiny clothes, shiny accessories, flowers in the hair, strong makeup. Literally has to be cheerful and colorful! Carnival must be fabulous!

Brazilian music, inseparable elements of folklore and present. While singing, accompanies playing drums and clapping and dancing, there are inseparable parts of Afro-Brazilian music.

Samba, who became the queen of the carnival. Samba originated from Batuque It was a Brazilian dance originating from the native dances of the black people in Brazil: jongo, originating from Angola samba and lundú. Batuque is a dance with music of drums.
Joy, freedom, respect and love! The atmosphere of this event is almost indescribable as the emotions and atmosphere go beyond the state of mind!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s