Klub sportowy – czy rzeczywiście taki sportowy? / Sports club – or really so sporty?

Ląduję znów z gorącym tematem prosto z Brazylii. Każdy z nas zapewne był albo słyszał o klubach sportowych. W takich klubach sportowych może być wszystko związane z aktywnością fizyczną. Od siłowni po saunę, czy basen aż po boiska do siatkówki czy koszykówki. Jestem pewna, że na każdym zakątku świata takie o to kluby są dobrze wyposażone i komfortowe.

Ja wręcz uwielbiam takie miejsca sportu i rekreacji w Brazylii. Wpływa na to wiele czynników ale najważniejszym z nich jest oczywiście pogoda.  W centrum miasta w dzielnicy Sion, przy zatłoczonej ulicy, wokół drapaczy chmur znajduje się jeden oto taki klub.

Przed wejściem do środka trzeba kupić bilecik i przejść przez bramki bezpieczeństwa. Już przed samym wejściem znajduje się plac zabaw dla dzieci i część gastronomiczna. Wchodząc dalej po lewej stronie jest wielki plac na którym rozstawione są stoliki i krzesełka by można było usiąść, odpocząć; wypić drinka, czy sok kokosowy albo piwo Brahma. Po prawej stronie zaś jest również część gdzie można usiąść w zadaszeniu, jest to przedłużenie części gastronomicznej – bar z lodowatymi napojami i przebieralnia.

Wchodząc jeszcze głębiej znajdziemy się obok trzech basenów oraz dalszej części z krzesełka mi i stolikami. Trzy baseny: dla dzieci, osób które pływają amatorsko (jak ja) oraz dla specjalistów od pływania. Czyli płytki, głęboki i najgłębszy. Ten ostatni ma bardzo zimną wodę brrr… raz udało mi się z niego skorzystać.

Na samym końcu,  w kącie jest mini boisko do gry w siatkówkę. Usiedliśmy sobie pod drzewem w zacisznym miejscu, gdzie można było położyć pół ciała w cieniu i pół na słońcu oraz podziwiać sportowe sylwetki siatkarzy po 60 roku życia. 😀

W takim miejscu można leżeć godzinami. Nie ma limitu, wchodzisz i jesteś. Cudowne miejsce w centrum miasta. Usadowione idealnie by w jednej chwili z zatłoczonej ulicy pojawić się w miejscu, gdzie przy dobrym piwku albo wodzie kokosowej można przeczytać swoją ulubioną książkę, czy też zabawić się w rasowego pływaka i zanurzyć się w wodach basenu spokojnego 😀

Miejsce dla rodzin, które chętnie zbierają się razem. Miejsce dla seniorów, którzy lubią być aktywni albo dla leniuchów, którzy uwielbiają leżak – parasol  i dobrą książkę.

Dorzucam kilka fotek.

 

English version

I am landing here with new hot topic directly from Brazil! Probably all of us have been or have heard something about Sports club. With these sport club everything can be connected with Physical activity. From the gym over the sauna or swimming pool until basketball or volleyball courts. I am sure that in every conrner of the world has a specific and comfortable sports club.

I really love that sport and recreation centre in Brazil. Direct impact has a many factors but the most important of them is of course the weather. In the middle of the city centre in Sion’s district, next to crowded street, around the Sky Tower there is one of these clubs.

Before entrance you have to buy ticket and pass thourgh security gates. Immedietly next to the entrance there is a play ground for kids and one part of gastronomy. Going further on the left side is a big square with so many chairs and tables that you can sit and take a relax; drink drinks or coconut juice or even a beer Brahma. On the right side whereas you can sit on the shadow side. Ther is continuation of the gastronomy part. – bar with icy drinks and also changing room.

Going even further in you pass through three swimming pools and continutaion of the place with chairs and tables. Three swimming pools: for kids, for people that can’t swim very well (as me) and then for professional swimmers. Resume shallow, deep and deeper. The last one has very cold water brr… one time I’ve got to use!

On the end in the corner, there is a small volleyball court. We sat behind tree in the peaceful place, where we could put body down half on the shadow and half on the sunny part. Also admire seniors with athletic body for playing volleyball.

On that place can lay for hours on end. There is no limit, you get in and here you are! Wonderfull place in the city centre. Settle perfect on the side that in one moment from the crowded street turn out for the place, where you can drink good beer or coconut water and the same time read your favourite book or make  a fun and be like super professional swimmer and dig inside the peaceful swimming pool.

The place for families, that with pleasure sit together around. The place for seniors which like to be active or otherwise for lazy people, which love lawn chair – umbrella and good book!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

KMACISIA

Nasze pasje, nasze świadectwa

Jesusluvsall's Blog

This Blog is about my faith in Jesus and trying serve others

Polish - Workbooks

Polish exercise book

Cooking Without Limits

Food Photography & Recipes

Analog anecdotes

We shoot film. Me and my Minoltas.

The Happy Hermit

Hot-shot lawyer turned hitchhiking hobo.

cookingforthetimechallenged

Fast, easy, all natural, healthy, kosher cooking

Ah dad...

I need the funny because they're teenagers now

Enchanted Forests

This Blog is about discovering the magic of forests in every aspect of life from a small plant in a metropolis to the forests themselves

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star