Warzywniak / Green-grocery

juicy, fresh, organic!

English version below.

Uwielbiam warzywniaki, przede wszystkim te prowadzone przez prywatnych sprzedawców. Mały skromny, warzywniak – drewniana “budka” przy której przystajesz i  masz gwarancję na to, że pomidor, czy jabłko jest ekologiczne. Kiedy byłam dzieckiem, mama często wysyłała mnie do warzywniaka, po warzywa na obiad. Dla mnie jako dziecko, była to wielka wyprawa bo co to jest “włoszczyzna”??  Jak to wygląda? Wiecznie mylący się koperek i pietruszka. To były wielkie dylematy dzieciństwa.

Wracając do Brazylii, warzywniaki są arcydziełem a także wyróżniają sie wysoko sięgającą logistyką i inżynierią. Warzywniak jest po prostu wielkim marketem wyglądającym jak hangar (metalowe ściany), odrapany, uszkodzony z defektami ale zadbany i czysty.  Każdy dział jest podzielony na rodzaje i gatunki warzyw i owoców. Na przykład pomarańcze mają swój sektor, w tym sektorze możemy zobaczyć kilka gatunków pomarańczy.

Owoce i warzywa są ekologiczne! W stu procentach pochodzące od lokalnych dostawców . Pomarańcze, jabłka, banany nie mają pięknie wyprofilowanych kaształtów, jak to się zdarza w europejskich marketach. Kupisz worek pomarańczy, jak worek ziemniaków w Polsce.

Może się zdarzyć że pomarańcza jest zdeformowana, ma pleśń albo robaka.

I bardzo dobrze! Jak jest robak to znaczy że zdrowe!

Podoba mi się pomysł umieszczenia bananów na siatce wyglądającej jak płot. Umieszczone są na hakach i łatwo je zdjąć.

Wszystkie owoce i warzywa np. kokosy, mango, banany, moje ulubione awokado mają wielkie rozmiary. Awokado ma rozmiar dojrzałej pomrańczy; okrągłe i soczyste. Na śniadanie jedno takie awokado z sokiem z limonki i cukrem doda ci energii aż do obiadu.

Jeżeli kiedykolwiek wybierzecie się do Brazylii, warto skoczyć do warzywniaka. Dobre, soczyste owoce dodadzą energii do dalszej podróży i są przystępne cenowo.


Oranges! perfectly natural

I love green groceries, above all these which are leading by private sellers.  The green groceries: a small, humble  – a wooden “booth”, at which you stop and you have a guarantee that the tomato or apple are organic. When I was a child, my mother often sent me to a grocery store for vegetables for dinner. For me as a child, it was an adventure, because what is “włoszczyzna” (bunch of Polish vegetables we use for the chicken soup. There are: carrots, onion, leek, parsley)  ?? And how does it look like? Two herbs dill and parsley are always confused. These were “big” problems of childhood.

Come back to Brazil. The green groceries are art, and also they characterized by high logistics and engineering technics . The green grocer is just a big market that looks like a hangar (metal walls), shabby, damaged with defects but neat and clean. Each of department is divided into types and species of vegetables and fruits. For example, oranges have their sector, in this sector we can see several species of oranges.

The fruits and vegetables are organic! In 100% they become from the local delivers. The oranges, apples, bananas do not have a perfect shape, how is happen in European markets. You buy bag of oranges, as like bag of potatoes in Poland. Can happen that the orange is deformed, has mold or worm.

And very well! Where is the worm that means healthy!

I like the idea to put the bananas on the chain link fence. They are placed on hooks and are easy to take off.

All the fruits and vegetables e.g. coconuts, mango, my favorite avocado have a giant sizes. The avocado has a size of ripe orange. Round and juicy.  For the breakfast, one of such avocado with lime juice and sugar can give you enough energy until dinner.

If you ever go to Brazil, go to the greengrocer, is worth it! Good, fresh. juicy fruits give an energy to  the rest of the journey. They are affordable! 

chain link fence for bananas, looks properly 
In Poland is common to see bag of potatoes at home, but in Brazil is bag of oranges.
Everyday fresh drink after the breakfast! 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

KMACISIA

Nasze pasje, nasze świadectwa

Jesusluvsall's Blog

This Blog is about my faith in Jesus and trying serve others

Polish - Workbooks

Polish exercise book

Cooking Without Limits

Food Photography & Recipes

Analog anecdotes

We shoot film. Me and my Minoltas.

The Happy Hermit

Hot-shot lawyer turned hitchhiking hobo.

cookingforthetimechallenged

Fast, easy, all natural, healthy, kosher cooking

Ah dad...

I need the funny because they're teenagers now

Enchanted Forests

This Blog is about discovering the magic of forests in every aspect of life from a small plant in a metropolis to the forests themselves

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star