Zabierz kawałek Ouro Preto /Take a piece of Ouro Preto

English below Polish.

Uwielbiam kupować pamiątki z napiękniejszych miejsc, które odwiedzam. Mogę w ten sposób zabrać kawałek tego miejsca do mojego domu.
W Ouro Preto jest wiele ulic, na których znajdują się sklepy z pamiątkami.
Najpopularniejsze lokalizacje sklepów z pamiątkami to “Praca Tirandentes”, “Rua Direita”, oczywiście jest też wiele innych pięknych miejsc.
Cenną pamiątką są lokalne produkty, czy gadżety robione własnoręcznie. Oczarowały mnie brazylijskie hamaki, które pięknie prezentują się w sklepach. Zrobione z bawełny, z naszywanymi kwiatkami. Niestety tym razem nie udało mi się kupić hamaka, bo rozmiar ma dość duży, a mój bagaż nie był bardzo pojemny.
Powszechne pamiątki to wielkie szale z ornamentami barazylijskimi. Mam jeden w domu ale z Rio de Janerio, czerwony szal z Jezusem Zbawicielem na środku. Taki szal świetnie nadaje sie na plażę.
Łapacze snów wszelakich kolorach, które są dość słynne w Brazylii, chociaż oryginalnie pochodzą z Ameryki Północnej – robią furorę na całym świecie.
Chodząć od sklepu do sklepu można podziwiać niewyobrażalną kreatywność tutejszych sprzedawców. Owocowe szaleństwo które można sobie powiesić w kuchni. Pocztówki z lokalnym widokiem, koszulki z napisem “Brazil”. Figurki aniołków, figurki kobiet w tradycyjnych strojach brazylijskich. Wiele figurek z symbolami religii chrześcijańskiej. Przede wszystkim w Brazylii jest wysoko ceniony kult Maryji. Można kupić figurki Maryji w pięknych lśniących szatach.
Niezapomniałam o najbardziej cenionych pamiatkach jakimi są regionalne przysmaki. Żaden region na świecie nie pobije smaku sera wytworzonego z naturalnego mleka, pochodzącego z Minas Gerais. Przykro mi ale nie mam zdjęć, jak i brakuje mi słów aby wyrazić moją ekscytację serem. Przepysznym słodkim smakołykiem jest “doce leite”, czyli skondensowane mleko, wyglądem i smakiem podobny do karmelu. Natomiast jeżeli jesteśmy smakoszami owoców, to polecam małą, bombę kaloryczną “Goiabada”, batonik zrobiony z guawy i cukru typowy dla południowych obszarów Minas Gerais.
W Ouro Preto jest wiele innych miejsc i pamiątek, których tutaj nie ujęłam. Bardzo chciałabym wrócić do tego miasta i powspominać dobre czasy. Odkryć miejsca, których jeszcze nie widziałam. Zachwycić się jeszcze raz kulturą i historią Ouro Preto. I przywieść nowe wspomnienia w bagażu.

Zapraszam do galerii zdjęć pod angielską wersją.

English:

I love to buy souvenirs from the most beautiful places I visited. In this way I can take a piece of this place to my homes.
In Ouro Preto there are many streets with souvenir shops. The most popular locations for souvenir shops are “Praca Tirandentes”, “Rua Direita” of course there are also many other pretty good places to buy souvenirs.
As we know the valuable souvenirs are local products, or homemade
gadgets. I was charmed by Brazilian hammocks that look beautiful in stores. Made of cotton, with trimmed flowers. Unfortunately, this time I could not buy a hammock, because the size is quite big, and my luggage was not.
The most famous souvenirs are scarfs with Brazilian ornaments. I have one at home from Rio de Janeiro, a red scarf with Jesus the Savior in the middle.
The next very common souvenir are the dream catchers with all palettes of colors, which are quite famous in Brazil. Although originally they came from North America.
Walking from store to store, you can admire the unimaginable creativity of local sellers. The various of fruits (plastic) that you can hang in the kitchen. The postcards with a local view, the T-shirts with “Brazil” on the back. The figures of angels, figures of women in traditional Brazilian costumes. Many figures with symbols of the Christian religion. Above all, the cult of Mary is highly valued in Brazil. You can buy Mary’s figures in beautiful shiny robes.
I have forgotten about the most appreciated souvenirs, which are regional delicacies. None of region in the world can compete with the taste of cheese made from natural milk from Minas Gerais. I’m sorry but I do not have any photos and I do not have enough words to express my excitement with cheese. If you have a chance to be in the state Minas Gerais, you must taste the regional cheese.
The most delicious sweet treat is “doce leite”, made from condensed milk, look and taste similar to caramel. I like so much, but one spoon of doce leite per day is enough to boost amount of sugar in your body. However, if we are passionate of fruits, I recommend a small calorie bomb “Goiabada”, made of guavas and sugar typical of the southern areas of Minas Gerais. Looks like jam but is too tough to put on the bread.
There are many other places and souvenirs in Ouro Preto that I did not put here. I would love to come back to this city and remind good time. Discover places I have not seen before. Delight once more with the culture and history of Ouro Preto, bring new memories into my luggage.

The dream catchers and Pinocchio
The souvenir house
“My essence is changing. It is not good enough to be a river, if I can be an ocean”
“Moja esencja się zmienia, nie wystarczy być rzeką, jeśli mogę być oceanem”
Fruits madness and beautiful scarfs
Owocowe szaleństwo i piękne szale
The spices, goiabada and doce de leite

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

KMACISIA

Nasze pasje, nasze świadectwa

Jesusluvsall's Blog

This Blog is about my faith in Jesus and trying serve others

Polish - Workbooks

Polish exercise book

Cooking Without Limits

Food Photography & Recipes

Analog anecdotes

We shoot film. Me and my Minoltas.

The Happy Hermit

Hot-shot lawyer turned hitchhiking hobo.

cookingforthetimechallenged

Fast, easy, all natural, healthy, kosher cooking

Ah dad...

I need the funny because they're teenagers now

Enchanted Forests

This Blog is about discovering the magic of forests in every aspect of life from a small plant in a metropolis to the forests themselves

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star