Arts market “Largo de Coimbra”

W Ouro Preto jest wiele interesujących miejsc. Jednym z nich jest rynek na którym znajdują się tylko produkty artystyczne. Najlepsze miejsce do obserowania lokalnych artystów, w trakcie tworzenia swoich dzieł. Aczkolwiek artyści kopiują dzieła od siebie, czyli na każdym stanowisku można zobaczyć podobne produkty. Pomimo tego wszystko wygląda bardzo atrakcyjnie.
Większość produktów są tworzone z kamienia mydlanego, dokładniej zwanego steatyt. Steatyt można znaleźć nie tylko w Brazylii, ale też w USA, czy na kontynencie azjatyckim. Ten kamień wygląda różnie i ma inne właściwości. Zależy z jakiego kraju pochodzi. Jednak wszystkie mają kilka cech wspólnych takie jak: odporność na wilgoć, solidność. Dlatego przedmioty zrobione ze steatytu są bardzo trwałe.
Brazylijski steatyt często ma ciepłe kolory: żółtozłote, karmelowe, brązowe, żółto-zielone i zielone. Chociaż na rynku przeważają odcienie szarości. Steatyt używa się do tworzenia blatów kuchennych. Zaś niektórzy kucharze zachowują wieloletnią tradycję gotowania, używając garnki zrobione z steatytu. Potrawy przygotowywane w steatytowych garnkach trzymają ciepło przez długi czas. Bądź potrway na zimno zostają chłodne przez dłuższy czas.
Miło było spędzić czas na targu i zobaczyć coś czego jeszcze nie widziałam. Dotknąć czegoś nowego! 😀 I oczywiście zakupić małą pamiątkę, w tym przypadku był to różaniec, który mam pewność, że zostanie ze mną na zawsze.
Jeżeli będziesz w Ouro Preto, warto pójść na rynek “Largo de Coimbra” . Jeżeli nie planujesz zakupów, to chociaż warto pójść i podziwiać ręczną pracę artystów stukających w kamień by wyrzeźbić coś pięknego!

English version:

There are many interesting places in Ouro Preto. One of them is the arts market. There are only arts products. The best place to watch local artists while making their art. However, the artists copy products from each other, which means that you can see similar products in each standpoints. Nevertheless, everything looks very attractive.
Most of the products are made from soapstone. The soapstone can be found not only in Brazil, but also in the US or in the Asian continent. This stone looks different and has different properties. It depends on the country, where it comes from. However, all have several common properties such as: resistance to humidity, solidity. That is why products made of soapstone are very durable.
Brazilian soapstone often has warm colors: yellow gold, caramel, brown, yellow-green. On the “Largo de Coimbra” dominated all the shades of gray on the products. The soapstone is used to create kitchen counter-tops. And some chefs keep a long tradition of cooking, using soapstone’s pots. The meals prepared in soapstone’s pots keep food warm for a long time. And as well cold meals stay cool for a long time.
It was nice to spend time at the market and see something I have not seen before. Touch something new! And of course, buy a small souvenir, in this case it was a rosary, which I am sure will stay with me forever.
If you will be in Ouro Preto, go to the “Largo de Coimbra” market. Even if you do not plan shopping, it is worth going and admiring the handwork of artists, tapping on the stone to carve out something beautiful!


“Largo de Coimbra”
my souvenir

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

KMACISIA

Nasze pasje, nasze świadectwa

Jesusluvsall's Blog

This Blog is about my faith in Jesus and trying serve others

Polish - Workbooks

Polish exercise book

Cooking Without Limits

Food Photography & Recipes

Analog anecdotes

We shoot film. Me and my Minoltas.

The Happy Hermit

Hot-shot lawyer turned hitchhiking hobo.

cookingforthetimechallenged

Fast, easy, all natural, healthy, kosher cooking

Ah dad...

I need the funny because they're teenagers now

Enchanted Forests

This Blog is about discovering the magic of forests in every aspect of life from a small plant in a metropolis to the forests themselves

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star