Arpoador, Rio de Janeiro

Cudowne, romantyczne miejsce, w szczególności podczas spektakularnych zachodów słońca – Arpoador. Wyspa, która znajduje się miedzy dwoma najbardziej rozponawalnymi plażami Copacabaną a Impanemą. To miejsce zachwyca swoim urokiem i lokalizacją, ale myślę, że przede wszystkim zachodami słońca.
Jak można znaleźć tą wyspę?
Bardzo proste. Wystarczy uzbroić się w plecak z zapasem wody. Założyć czapkę lub kapelusz na głowę, aby ochronić się przed słońcem. I pójść na spacer wzdłuż Copacabany. Podziwiać falę oceanu, ludzi pijących drinki w barach, podziwiać plażową sielankę.

Można siedzieć tam nieustannie od rana do wieczora (chociaż przy dziennych temperaturach można się dobrze przypiec). Trzeba być ostrożnym wchodząc na skalistą plażę, szczególności podczas deszczowych dni, bo można szybko stracić ląd pod stopami.
Ten wysunięty punkt w Rio de Janeiro jest najelpszym miejscem na romantyczne zachody słońca. Jak również z tego punktu można podziwiać sławną plażę Ipanema, oraz z oddali widać wzgórze Corcovado z popularną statuą “Jezusa Odkupiciela”.

English version:

The wonderful, romantic place, especially during the spectacular sunsets – Arpoador. The Island, which is located between the two most recognizable beaches Copacabana and Ipanema. This place impresses me with its charm and location, but I think that above all the most wonderful are sunsets.
How can you find this island?
Very simple. Just arm yourself with a backpack with a water supply. Wear a cap or hat over your head to protect yourself from the sun. And go for a walk along Copacabana. Enjoy the ocean wave, people drinking drinks in the bars, admire the beach idyll.


You can sit there constantly from the morning to the evening (although during the day temperatures can get high and pretty well burn your skin). You have to be careful when climbing the rocky beach, especially during rainy days, because you can quickly lose land under your feet.
This extended point in Rio de Janeiro is the best place for romantic sunsets. As well from this point, you can admire the famous Ipanema beach, and from a distance you can see the Corcovado hill with the popular statue of “Jesus the Redeemer”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

KMACISIA

Nasze pasje, nasze świadectwa

Jesusluvsall's Blog

This Blog is about my faith in Jesus and trying serve others

Polish - Workbooks

Polish exercise book

Cooking Without Limits

Food Photography & Recipes

Analog anecdotes

We shoot film. Me and my Minoltas.

The Happy Hermit

Hot-shot lawyer turned hitchhiking hobo.

cookingforthetimechallenged

Fast, easy, all natural, healthy, kosher cooking

Ah dad...

I need the funny because they're teenagers now

Enchanted Forests

This Blog is about discovering the magic of forests in every aspect of life from a small plant in a metropolis to the forests themselves

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star