Feijoada brasileira

Jedzenie, jedzenie, jedzenie!

Uwielbiam brazylijskie jedzenie! Nie załączałam się do grupy osób kulinarno uzdolnionych, czy też lubiących gotować. Muszę się przyznać, że gotowanie wychodzi mi przeciętnie.

Chociaż jeżeli chodzi o wyzwania kulinarne, staram się najmocniej! Otóż dzisiaj udało mi się zrobić jedno z najbardziej tradycyjnych dań brazylijskich “feijoada”. To danie jest tak popularne jak rosół i ziemniaki ze schabem na niedzielny obiad w Polsce.

Przygotowanie tego dania trzeba zacząć dzień przed. ( zdjęcia pod wersją angielską )

Czarną fasolę trzeba zalać wodą i zostawić przez noc. Następnego dnia, gdy fasola nabierze “mocy” można ją śmiało zalać zimną wodą i gotować conajmniej 1h jak nie więcej.

Koniecznie musi być czarna fasola! Nie ma wyjątków. Zaś jeżeli chodzi o mięso, to można zrobić ją w różnych kompozycjach. Najbardziej tradycyjna feijoada jest zrobiona ze wszystkich gatunków mięsa jakie można zakupić w sklepie i zmieszać razem.

Ja zrobiłam ją na bazie kiełbasy do grilla. Myślę, że większość brazylijczyków złapała by się za głowę 😀 Ale mówią, że nie ma ograniczeń.

Do dużego garnka wsypałam czarną fasolę i zalałam wodą. Gotowałam około 1h.

W tym czasie pokroiłam w kostkę kiełbaskę i podsmażyłam na patelni, bo lepiej smakuje. Dodałam kilka przypraw tj kumin, pieprz i jegermix, czyli miks cebula, papryka, kimnek, musztarda. Po podsmażeniu kiełbasy, na tym samym oleju (co przesiąkł aromatem przypraw i kiełbasy) podsmażyłam cebulę (1 cebulę) i czosnek (3 ząbki).

Cały czas gotując fasolę na średnim ogniu. Po godzinie czasu, wrzuciłam do gotującej się fasoli, podsmażoną kiełbasę i cebulę z czosnkiem. Zalałam wodą (2 kubki) i gotowałam wszystko razem jeszcze przez około 20 minut.

Po tym czasie wyłączyłam i pozostawiłam w garnku aż do przyjścia gości.

Feijoada najlepiej jeść z ryżem, sałatką i farofa i pomarańczą. (Farofa nie wiem jakie ma składniki ale z wyglądu wygląda jak bułka tarta, choć smak ma totalnie inny).

Zrobiłam jeden duży garnek feijoaday, czyli dla około 6 osób.

Pyszne!

English version:

Food, food, food!

I love Brazilian food! I am not a part of people, which are culinary talented or people who likes to cook. I have to confess that cooking comes out on average for me.

Meanwhile, when we talk about culinary challenges, I try hard!

So today I made one of the most tradition Brazilian food “feijoada”. This food is such a famous as a chicken soup, potatoes and chicken breast for the Sunday lunch in typical Polish family.

Preparation of this food I had to start one day before.

Black beans must pour with the cold water, and left for one night. The next day, when the beans get “power” I pour it in cold water and cook at least 1 hour, or even more.

It must be black beans! There are no exceptions about the beans! When it comes to meat, you can make it in different compositions. The most traditional feijoada is made from all kinds of meat that you can be buy in the store and mixed together.

I made them on the basis of sausages for the grill. I think most of Brazilians would get shocked. But they say there is no limit.

Then on the big pot I put the beans and pour them with the water. I boiled them for one hour, or even more.

During this time, I cut the sausage into cubes and fry in the pan, because it tastes better. I added a few spices, i.e. cumin, pepper and jegermix, i.e. a mix of onion, pepper, caraway, mustard. After frying the sausage, on the same oil (which was soaked in the aromas of spices and sausage), I fried onions (1 onion) and garlic (3 cloves).

I cooked beans all the time on a medium heat. After an hour, I threw into the boiling beans, fried sausage and onion with garlic. I poured water (2 cups) and cooked everything together for about 20 minutes.

After this time, I turned off and left in the pot until the guests arrived.

The best way to at feijoada is with rice, salad and farofa and orange. (Farofa, I do not know what ingredients it has, but looks like breadcrumbs, though the taste is totally different).

I made one big feijoada pot, for about 6 people.

Delica!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

KMACISIA

Nasze pasje, nasze świadectwa

Jesusluvsall's Blog

This Blog is about my faith in Jesus and trying serve others

Polish - Workbooks

Polish exercise book

Cooking Without Limits

Food Photography & Recipes

Analog anecdotes

We shoot film. Me and my Minoltas.

The Happy Hermit

Hot-shot lawyer turned hitchhiking hobo.

cookingforthetimechallenged

Fast, easy, all natural, healthy, kosher cooking

Ah dad...

I need the funny because they're teenagers now

Enchanted Forests

This Blog is about discovering the magic of forests in every aspect of life from a small plant in a metropolis to the forests themselves

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star