Weekend in Brazil / Weekend w Brazylii

Tym razem w innej wersji. To jest mój pierwszy krótki podcast w dwóch językach polskim i angielskim.

Nowy pomysł jeszcze w starym roku. Dobrego weekendu!

Zapraszam do słuchania.

This time in a different version. This is my first short podcast in both language Polish and English.

New idea on the end of this year. Have a good weekend!

English Version

Polska wersja

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s