Pão de queijo

English below Polish.

Ser symbolizuje uśmiech. Nawet przed zrobieniem zdjęcia, fotograf zwykle mówi „cheeeeeese”, śpiewająco, symbolizuje to uśmiech! W Brazyli najbardziej powszechne i najbardziej porządana przekąska to Pão de queijo. Ten składnik nadający idealny smak i konsystencję do Pão de queijo nazywa się polvilho azedo dokładniej manioka, która smakuje jak kwaśna skrobia a pachnie jak ser. Dosłownie z portugalskiego polvilho oznacza proszek, azedo oznacza kwaśny.

Ten produkt jest powszechnie dostępny w każdym sklepie w Brazylii. Po za Brazyliją szukałabym tego produktu w miejsca, gdzie skupiają się społeczeństwo brazylijskie. Pewnie w sklepach zlokalizowanych w tych rejonach można prędzej dostać polvilho azedo. Jeśli twoje ciało ma problem z wchłanianiem glutenu i chcesz zjeść coś naprawdę dobrego i chrupiącego, podobnego do chleba i sera. Polvilho azedo nie zawiera glutenu. Możesz jeść bez poczucia winy Pão de queijo wykonane z polvilho azedo.

Jeżeli masz łatwy dostęp do polvilho azedo, albo wiesz jak dostać ten produkto jesteś szczęściarzem.

Chciałabym się podzielić z tobą prostym przepisem na Pão de queijo, który dostałam od mojej teściowej.

Przepis

Przepis na Pão de queijo
1 szklanka polvilho azedo
2/3 sera mozzarella
2 jajka
Sól do smaku (dowlonie)
Wymieszaj wszystkie składniki, ułóż kulki i piecz przez 25 minut lub krócej w zależności od piekarnika.

English version:

Cheese is a symbol of smile! Even before taking a picture, photographer usually says “cheeeeeese”, as a sign of smile! In Brazil, the most common and most desirable snack is Pão de queijo. This ingredient that gives the perfect taste and consistency to Pão de queijo is called polvilho azedo more precisely manioc, which tastes like sour starch and smells like cheese. Literally from the Portuguese polvilho means powder, azedo means sour.

This product is available in every store in Brazil. Beyond Brazil, I would look for this product in places where lives a lot of Brazilians, or look for a international stores. Polvilho azedo does not contain gluten, if your body has the problem of absorbing the gluten and you want to eat something really good and crunchy, that are familiar with bread and cheese. You can eat without any guiltiness Pão de queijo made by polvilho azedo.

If you have access to polvilho azedo, or you know how to get this product, you are lucky one!

I would like to share with you a simple recipe for Pão de queijo, which I got from my mother-in-law.

Recipe

Recipe for Pão de queijo
1 cup polvilho azedo
2/3 mozzarella cheese
2 eggs
Salt (depends of how much you like salt)
Mix all ingredients in the bowl, make small balls from the dough and bake for 25 minutes 200 Celsius or less depending on the oven.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

KMACISIA

Nasze pasje, nasze świadectwa

Jesusluvsall's Blog

This Blog is about my faith in Jesus and trying serve others

Polish - Workbooks

Polish exercise book

Cooking Without Limits

Food Photography & Recipes

Analog anecdotes

We shoot film. Me and my Minoltas.

The Happy Hermit

Hot-shot lawyer turned hitchhiking hobo.

cookingforthetimechallenged

Fast, easy, all natural, healthy, kosher cooking

Ah dad...

I need the funny because they're teenagers now

Enchanted Forests

This Blog is about discovering the magic of forests in every aspect of life from a small plant in a metropolis to the forests themselves

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star