Buty Melissa / Melissa shoes

English text below the slides.

Najwygodniejsze, najbardziej pachnące na świecie buty! Melissa to moja ulubiona firma obuwnicza. Melissa to firma brazylijska która wyprodukowała pierwsze buty 1979 roku. Producent obuwia zaczerpnął inspirację od rybaków noszących proste sandały z pasków.

Myślę, że największym sukcesem tej firmy, to zapach. Czy wiecie jak smakuje guma balonowa? oooo taa, taki zapach właśnie mają te buty. Zapach gumy w unoszącej się w powietrzu.

Te buty są idealne na gorące dni, kiedy twoje stopy rozpływają się, a zamiast nieprzyjemnego zapachu, czujesz gumę balonową w powietrzu.

Melissa ma różne modele, od sandałów po buty sportowe, kalosze itp.

Pierwszy model butów Melissa, które zakupiłam nie był zbyt komfortowy, ponieważ koturn był zbyt ciężki. Przy chodzeniu nogi były dwa razy cięższe.

Drugie buty, które dostałam w prezencie, to pierwsze kultowe buty wyprodukowane przez firmę, z kolekcji “spider” są bardzo wygodne! Zabrałam te buty na wycieczkę do Budapesztu. Spędziłam tam 4 dni, w czerwcu. Temperatura sięgała powyżej 30 stopni celsjusza. Codziennie robiliśmy piesze wycieczki. Przeszłam w tych sandałach cały Budapeszt. Wygodne, lekkie, idealne! ❤

Następny model z kolekcji “Melissa Epic”. Epic dosłownie w tego słowa znaczeniu. Wystrzałowe, bajeczne, epickie buty. Gdy je tylko założyłam, odrazu wiedziałam, że wezmę te buty. Wyglądają na masywne, ciężkie. W rzeczywistości platforma jest bardzo lekka, dosłownie “nogi unoszą się w powietrzu” przy chodzeniu.

Czwarty model butów, udało mi się kupić dzień przed odlotem. Idealne lekkie, białe, może bardziej perłowe sandałki na płaskiej platformie. Tych sandałów jeszcze nie miałam okazji założyć. Czekają na pierwszy dzień lata!

Buty Melissy w Brazylii są dwa razy tańsze niż w Europie. W Polsce jedna para butów może kosztować nawet powyżej 500 zł! Tutaj zaś za jedną parę przy dobrych promocjach możesz zapłacić poniżej 100zł. Zaś normalnie kosztują, zależy od modelu między 150 – 300 zł

Kiedy wyjeżdżam na wakacje do Brazylii, nigdy nie biorę dodatkowych butów. Ponieważ tam kupuję buty, właśnie tej firmy lub drugiej firmy, produkującej klapki “havaianas” .

English text:

The most comfortable, most fragrant shoes in the world! Melissa is my favorite shoe company. Melissa is a Brazilian company that produced the first shoes of 1979. The footwear maker took inspiration from fishermen wearing simple belt sandals.

I think that the biggest success of this company is the smell. Do you know what bubble gum tastes like? oooo yeah, that’s the smell of these shoes. The smell of rubber in the air.

These shoes are perfect for hot days when your feet are melting, and instead of an unpleasant smell, you feel bubble gum in the air.

Melissa has different models, from sandals to sports shoes, wellies, etc.

The first model of Melissa shoes that I bought was not very comfortable. The under-sole was too heavy. It was very hard to walk, I felt my legs are twice heavy.

The second shoes that I got as a gift are the first cult shoes produced by the company. It is “spider” collection. Very comfortable! I took these shoes on a trip to Budapest. I spent 4 days there in June. The temperature reached above 30 degrees Celsius. We did walk every day. I went through all of Budapest in these sandals. Comfortable, light, perfect! ❤

The next model from the “Melissa Epic” collection. Epic literally in the sense of the word. Explosive, fabulous, epic shoes. As soon as I put them on, I knew immediately that I would take these shoes. They look massive, heavy. In fact, the platform is very light, literally “legs float in the air” while walking.

The fourth model of shoes, I was able to buy the day before leaving. Perfect light, white, maybe more pearly sandals on a flat platform. I haven’t worn these sandals yet. They are waiting for the first day of summer!

Melissa shoes in Brazil are twice cheaper than in Europe. In Poland, one pair of shoes can cost even over PLN 500! Here, for one pair with good promotions you can pay less than PLN 100. And normally they cost, depending on the model, between 150 – 300 PLN

When I go on holiday to Brazil, I never take extra shoes. Because I buy shoes there, from this company or another company that produces “havaianas” flip flops.

2 replies to “Buty Melissa / Melissa shoes

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

KMACISIA

Nasze pasje, nasze świadectwa

Jesusluvsall's Blog

This Blog is about my faith in Jesus and trying serve others

Polish - Workbooks

Polish exercise book

Cooking Without Limits

Food Photography & Recipes

Analog anecdotes

We shoot film. Me and my Minoltas.

The Happy Hermit

Hot-shot lawyer turned hitchhiking hobo.

cookingforthetimechallenged

Fast, easy, all natural, healthy, kosher cooking

Ah dad...

I need the funny because they're teenagers now

Enchanted Forests

This Blog is about discovering the magic of forests in every aspect of life from a small plant in a metropolis to the forests themselves

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star