Dia das Criancas / Dzień Dziecka

English text below.

Kiedy obchodzi się Dzień Dziecka w Brazylii?

Dzień Dziecka najbardziej radosne święto w ciągu roku. Nawet ja z wielkim uśmiechem na twarzy wspominam ten dzień. Możesz jeść lody do woli, objadać się słodyczami i mieć nieograniczony dostęp do truskawek, które powoli zaczynają swój sezon!

Każdy z nas jest dzieckiem. To że dorośliśmy o niczym nieświadczy. Gdzieś w głębi serca nadal czujemy się dziećmi! Ja pomimo że mam już prawie 30 lat na karku, uwielbiam w ten dzień sprawić sobie małe przyjemności, takie jak zamówić przepyszną kawę w swojej ulubionej kawiarnii. Pójść na lody do lodziarni, czy o ile pogoda sprzyja wygrzewać się na słoneczku. Ponad to kupić sobie kobiałkę truskawek i się zjadać! Te małe przyjemności sprawiają, że w sercu odnajdujesz wielką radość pomimo upływających lat.

Dzień Dziecka w Polsce obchodzi się 1 czerwca, czyli dzisiaj. Zaś w Brazylii to 12 października.

Dia das Criancas jest obchodzony tego samego dnia co obchodzi się święto Maryjne “Matki Bożej z Aparecida”. Jak już wcześniej pisałam Brazylijczycy mają rozpowszechniony bardzo kult maryjny.

Dzień Dziecka jest obchodzony przez wszystkie rodziny w Brazylii. Dzieci otrzymują prezenty od swoich rodziców. Ten dzień jest oznaczony jako święto i jest tradycją od 12 października 1923 roku.

English text:

When is Children’s Day celebrated in Brazil?

Children’s Day the most joyful holiday of the year. Even I remember this day with a big smile. You can eat ice cream all day, eat sweets and have unlimited access to strawberries, which are slowly beginning their season!

Each of us is a child. That we have grown up does not mean anything. Somewhere in our hearts we still feel as a kids! Although I am almost 30 years old, I love to make small pleasures on this day, such as ordering delicious coffee in my favorite cafe. Go for ice cream at the ice cream shop, or if the weather is good, take a sunbath. Also, buy yourself a box full of strawberries and eat them! These little pleasures make you find great joy in your heart despite the passing years.

Children’s Day in Poland is celebrated on June 1st, i.e. today. In Brazil, it is October 12th.

Dia das Criancas is celebrated on the same day as the Mary holiday of “Our Lady of Aparecida”. As I wrote before, Brazilians have widespread Mary devotion.

Children’s Day is celebrated by all families in Brazil. Children receive gifts from their parents. This day has been marked as a holiday and has been a tradition since October 12, 1923.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

KMACISIA

Nasze pasje, nasze świadectwa

Jesusluvsall's Blog

This Blog is about my faith in Jesus and trying serve others

Polish - Workbooks

Polish exercise book

Cooking Without Limits

Food Photography & Recipes

Analog anecdotes

We shoot film. Me and my Minoltas.

The Happy Hermit

Hot-shot lawyer turned hitchhiking hobo.

cookingforthetimechallenged

Fast, easy, all natural, healthy, kosher cooking

Ah dad...

I need the funny because they're teenagers now

Enchanted Forests

This Blog is about discovering the magic of forests in every aspect of life from a small plant in a metropolis to the forests themselves

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star