Manicure

English text below.

Manicure, manicure!!! Czas na pielęgnację! Brazylijki uwielbiają manicure. W salonach najbardziej można zrobić manicure “naturalnie” malując paznokcie. Manicure ma kilka zasad, podstawą jest przygotowanie paznokci, czyli usunięcie niepotrzebnego naskórka, co wydłuża paznokieć. Potem maluje się nasadę paznokcia odżywką. Po czym maluję się paznokcie wybranym kolorem. Na końcu koniecznie trzeba spryskać paznokcie sprayem, który pomaga wysuszyć lakier. Uwielbiam robić manicure w Brazylii. Szczerze mówiąc robię tylko w Brazylii. Bo tam mam czas, nie mam pracy, która mogłaby poniszczyć w krótkim czasie paznokcie. Najbardziej lubię naturalność. Bez sztucznych paznokci, lamp etc. Taki manicure tutaj jest w bardzo korzystnej cenie. Za manicure na stopach i dłoniach zapłaciłam około 20 zł. Zgodzę się z tym, że lakier nie trzyma się przez miesiąc jak przy hybrydowych, czy żelowych paznokciach. Trzyma do 1,5 tygodnia, potem już widać odpryski. Dla mnie to wystarczająco!

Kobiety uwielbiają spotykać się, rozmawiać, plotkować. Siedzieć godzinami w salonie piękności. Obsługa w takich salonach jest bardzo przyjemna. Myślę, że niezależnie od kraju, w takich miejscach jest regułą rozmawiać, pić kawę.

Każda Brazylijka uwielbia mieć kolor na paznokciach, niezależnie od wieku. Pamiętam, że babcia mojego męża zapraszała kosmetyczkę do domu, aby mogła zatroszczyć się o jej paznkocie. Pomimo już szlachetnego wieku ponad 90 lat, uwielbiała czerwone paznokcie na dłoniach i stopach oraz czerwoną szminkę!

Czy lubisz nakładać kolor na paznokcie? Czy wolisz naturalne piękno paznokci?

Beaty salon in Belo Horiznote

English text:

Manicure, manicure !!! Time for care! Brazilians love manicures. In salons, you can do a natural manicure by polish your nails. Manicure has several rules. First of all prepare the nails, remove unnecessary cuticle, which makes the nail longer. Then you paint the base of the nail with a conditioner. Then choose a color and polish nail. Finally spray your nails with a spray that helps dry the nail polish. I love doing manicures in Brazil. Honestly, I only do in Brazil. Because I have time there, I have no job that could damage my nails in a short time.

I like naturalness the most. No artificial nails, lamps, etc. Such a manicure here is at a very favorable price. I paid about PLN 20 for a manicure on my feet and hands. I agree that polish nails by normal polish nails doesn’t last too long as like hybrid or gel nails. Keeps up to 1.5 weeks, then you can see the damages. But it is enough for me! Then I can go once again or give a rest for nails.

Women love to meet, chat and gossip. Sit for hours in the beauty salon. The service in such salons is very pleasant. I think that whenever the country it is, in such places it is a rule to talk and drink coffee.

Every Brazilian loves having color on her nails, regardless of age. I remember that my husband’s grandmother used to invite a beautician to her home so that she could take care of her nails. Despite her precious age of over 90 years old, she loved red fingernails on her hands and feet, and red lipstick!

Do you like to put some color on your nails? Or you prefer just your natural nails?

One reply to “Manicure

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

KMACISIA

Nasze pasje, nasze świadectwa

Jesusluvsall's Blog

This Blog is about my faith in Jesus and trying serve others

Polish - Workbooks

Polish exercise book

Cooking Without Limits

Food Photography & Recipes

Analog anecdotes

We shoot film. Me and my Minoltas.

The Happy Hermit

Hot-shot lawyer turned hitchhiking hobo.

cookingforthetimechallenged

Fast, easy, all natural, healthy, kosher cooking

Ah dad...

I need the funny because they're teenagers now

Enchanted Forests

This Blog is about discovering the magic of forests in every aspect of life from a small plant in a metropolis to the forests themselves

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star