Gym equipments at home / Sprzęt z siłowni w domu.

Pewnie większość krajów miała lub jeszcze ma trudności z otwarciem wszystkich publicznych miejsc.

W Brazylii siłownie są normalnie otwarte. Co mnie bardziej zaciekawiło? To, że niektóre siłownie wypożyczają sprzęt do domu. I tak o to w domu mamy rower do spinningu.

Dobry pomysł na podtrzymanie biznesu.

Many countries had or still have a difficulty with opening all public places.

In Brazil gyms are open. But what got my attention? The fact, that some gyms are offering equipments to rent to home. And that’s how the spinning bike landed at the house.

Good idea to keep business going.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s