Belo Horiznote

Najbogatsza dzielnica w Belo Horizonte, wokół Praca do Papa. / The richest region in Belo Horizonte around the Praca do Papa.

 

Praca do Papa.

Praca do Papa część II.

Mirante do Mangabeiras