Gym equipments at home / Sprzęt z siłowni w domu.

Pewnie większość krajów miała lub jeszcze ma trudności z otwarciem wszystkich publicznych miejsc. W Brazylii siłownie są normalnie otwarte. Co mnie bardziej zaciekawiło? To, że niektóre siłownie wypożyczają sprzęt do domu. I tak o to w domu mamy rower do spinningu. Dobry pomysł na podtrzymanie biznesu. Many countries had or still have a difficulty with opening all public places. In Brazil gyms are open. But … Continue reading Gym equipments at home / Sprzęt z siłowni w domu.